Zawód: Technik usług fryzjerskich

Specjalizacje:  

  • MODELING
  • PODSTAWY KOSMETYKI
  • WIZAŻ

Rozmowa rodzica ósmoklasisty z nauczycielem pracującym w Technikum Fryzjerskim Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze

Czy Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
w Zielonej Górze to dobra szkoła?

Tak. To świetna szkoła ! To Technikum Fryzjerskie z ambicjami! To Technikum szanujące ucznia,
a szczególnie jego ambicje! To Technikum wychodzące naprzeciw absolwentowi gimnazjum
w  zdobywaniu wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania technika usług fryzjerskich ! To Technikum Fryzjerskie, które przez cztery lata przygotuje do pracy w charakterze technika usług fryzjerskich ze specjalizacjami. Nauczy dodatkowych umiejętności takich jak: zarządzanie salonem fryzjerskim  i kosmetycznym. Przygotuje do pracy w charakterze modela lub modelki. Nauczy także organizacji imprez towarzyszących promocji działań branży fryzjerskiej
 i kosmetycznej.

Czy Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
w Zielonej Górze daje pewność zdobycia pracy?

Oczywiście, że tak!

Absolwent  Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sowińskiego 38A, ma zagwarantowaną pracę
w każdym salonie fryzjerskim lub zakładzie wspierającym branżę fryzjerską i kosmetyczną. Dzięki dużej liczbie godzin przepracowanych na stanowisku fryzjerskim i odbytej praktyce w zakładzie fryzjerskim nie boi się obsługiwać klienta. Indywidualizacja nauczania wzmacnia pewność działań ucznia w szkole i później jako absolwenta w salonie fryzjerskim. Pracodawcy poszukujący nowych talentów podpatrują efekty pracy dydaktycznej na targach branżowych i utwierdzają się  
w przekonaniu, że absolwenci Technikum Fryzjerskiego z Sowińskiego elastycznie wchodzą do pracy
z klientem bez dodatkowych staży.

Czy prawdą jest to, że kadra dydaktyczna Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Sowińskiego 38A , jest dobra?

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze to szkoła z marzeniami. Wychodzi naprzeciw wyzwaniom młodego pokolenia. Nauczyciele Technikum Fryzjerskiego  przy  ul. Sowińskiego nie boją się wyzwań.  Szkolą się u najlepszych specjalistów z myślą o dalszym przekazywaniu wiedzy i umiejętności uczniom Technikum Fryzjerskiego. Technikum Fryzjerskie przy ul. Sowińskiego 38A  jest prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze, które współdziała
z innymi znanymi w Polsce stowarzyszeniami wspierającymi dobrą edukację. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika usług fryzjerskich, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w Technikum Fryzjerskim prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, przy ul Sowińskiego 38A, jest tylko formalnością. Nauczyciele potrafią nie tylko przygotować ucznia do egzaminu zawodowego ale także  do późniejszej pracy zawodowej.

Czy Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Sowińskiego 38A , zabezpiecza sprzęt szkoleniowy, preparaty
i wyposażenie?

Stowarzyszenie dokonuje zakupy, które są kierowane na stanowiska fryzjerskie i kosmetyczne
z myślą, że tylko najlepszy sprzęt i preparaty pozwolą na wzmocnienie działań dobrego technika usług fryzjerskich ze specjalizacjami: Modeling, Podstawy kosmetyki, Wizaż . Dyrektor Technikum Fryzjerskiego stawia  przede wszystkim na  naukę praktyczną i wykorzystuje potencjał Stowarzyszenia w pozyskiwaniu wszelkiego typu środków  chemicznych oraz wymaganego wyposażenia do  pracowni fryzjerskich i kosmetycznych.

Czego jeszcze uczy się Technik usług fryzjerskich w Technikum Fryzjerskim w Zielonej Górze przy ul. Sowińskiego 38A

Zajęcia praktyczne w pracowni fryzjerskiej lub w salonie fryzjerskim i dwumiesięczna praktyka w zakładzie branżowym pozwala na zdobycie podstawowego doświadczenia wymaganego przez pracodawcę zatrudniającego Technika usług fryzjerskich. Uczeń równolegle z praktyczną nauką zawodu realizuje program w zakresie teorii ogólnokształcącej niezbędnej do  zdania  matury. W trakcie trwania nauki   nabywa umiejętności w zakresie: wizażu i stylizacji, kompozycji plastycznej, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej,
dietetyki, a także walki ze stresem i sztuki chodzenia. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się
w wyjątkowych warunkach jakie stwarza Fabryka Formy. 

 

Nasi partnerzy

 

Początek strony