Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze

  • Czteroletnia szkoła.
  • Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i branżowych szkół I stopnia przyjmowani są do klasy drugiej,
  • W szczególnych przypadkach może przyjęta osoba niepełnoletnia.
  • Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie przez wyśmienitych nauczycieli w bardzo miłej atmosferze.

WAŻNE:

Organizuje się dodatkowe zajęcia dla tych, którzy opuścili powyżej 50% zajęć obowiązkowych!

  • Słuchacz wykonuje prace kontrolne w domu i składa je przed egzaminem semestralnym.
  • Wyznaczane są dodatkowe terminy zaliczeń dla tych słuchaczy, którzy nie byli obecni na egzaminach.
  • Prace kontrolne nie obciążają czasowo słuchacza, ponieważ w planie zajęć w danym semestrze jest tylko kilka przedmiotów.
  • Nauczanie e-learningowe jest wielkim wsparciem dla słuchaczy, którzy nie mogą być zbyt często na zajęciach.

Szkoła wykorzystuje internetową platformę edukacyjną, dzięki której słuchacz jest na bieżąco z realizowanym programem nauczania. Na platformie wykładowcy zamieszczają notatki i niezbędne materiały oraz prace kontrolne, które są możliwe do wykorzystania w domu. Mogą także drukować bez żadnych obciążeń finansowych. Dlatego tez słuchacz może być tylko na połowie planowanych zajęć, a resztę czasu może przeznaczyć na pracę w domu wykorzystując internetową platformę edukacyjną.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dlaczego warto wybrać 

Los człowieka jest nieprzewidywalny. Nie wiemy, co czeka nas w przyszłości. Nie znamy scenariusza, który napisało dla nas życie. Możemy jednak uniknąć wielu bolesnych rozczarowań podnosząc poziom swojego wykształcenia. Dokonanie tego leży w sferze możliwości każdego człowieka, niezależnie od wieku czy pochodzenia. Warto podjąć trud nauki, po to by w przyszłości sobie i swoim najbliższym zapewnić spokój i bezpieczeństwo. Im wyższe wykształcenie zdobędziemy, tym pewniejsza będzie nasza pozycja na rynku pracy.

Pokonywanie kolejnych szczebli w drabinie kariery warto rozpocząć od wyboru odpowiedniej szkoły. Znalezienie zatrudnienia zgodnego z naszymi oczekiwaniami musi być bowiem poprzedzone gruntownym wykształceniem, stanowiącym fundament zawodowej samorealizacji.

Szkoła z myślą o osobach dorosłych

Proponujemy więc Państwu podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym, prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze. Szkoła ta została utworzona z myślą o osobach dorosłych, pragnących podnieść poziom swojego wykształcenia. Oferta edukacyjna liceum zaocznego SPWODZ skierowana jest do absolwentów gimnazjów lub ośmioletnich szkół podstawowych oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia. Osoby, posiadają  wykształcenie na poziomie ZSZ rozpoczną naukę w liceum od klasy drugiej z pominięciem klasy pierwszej.

Liceum dla dorosłych w Zielonej Górze - charakterystyka bazy

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych SPWODZ zostało powołane do istnienia z myślą o potrzebach edukacyjnych społeczeństwa. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz doskonale wyposażone pracownie są gwarantem jakości kształcenia, zaś miła i przyjazna atmosfera panująca w szkole oraz plan zajęć dostosowany do potrzeb i oczekiwań osób dorosłych sprawią, że nauka szybko stanie się synonimem przyjemności. Ponadto każdy absolwent liceum zaocznego będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a tym samym otrzymania dokumentu uprawniającego do kontynuowania nauki na uczelni wyższej.

Podejmij wyzwanie i uzupełnij swoje wykształcenie, a ugruntujesz swą pozycję zawodową oraz zyskasz możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji! Średnie wykształcenie wciąż znaczy bardzo wiele na rynku pracy dlatego warto się o nie postarać.

Świadectwo ukończenia liceum to bilet na pociąg pędzący w przyszłość, pociąg wygodny i bezpieczny, którym zawsze dotrzesz do celu.

Nasi partnerzy

 

Początek strony