Zawód: Technik usług fryzjerskich  

Kwalifikacje:

  • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich;
  • FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Specjalizacje:  

  • MODELING
  • PODSTAWY KOSMETYKI
  • WIZAŻ

Charakterystyka absolwenta

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem
i salonem fryzjerskim i kosmetycznym .

Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak  zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Rozpoczynając pracę z klientem technik usług  fryzjerskich przeprowadza z nim rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób  werbalny i niewerbalny. Technik usług fryzjerskich ustala prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, a więc technik usług fryzjerskich obsługuje klienta bezpośrednio.

Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim; Do usługi fryzjerskiej należy również sprzedaż towarów, sprawdzanie towarów pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich wyeksponowanie; Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy (klientowi) przy wyborze produktu oraz demonstruje produkt nabywcy; fryzjer dba o czystość i estetykę miejsca pracy, jak również miejsca sprzedaży, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny (m.in. sanitarnych)technikum fryzjerskie oraz przepisów przeciw pożarowych; Technik usług  fryzjerskich zabezpiecza miejsce pracy i sprzedaży przed zniszczeniem, kradzieżą itp.; wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się technik usług fryzjerskich są wykonywane precyzyjnie, w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących obszar zawodowy administracyjno – usługowy. Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim i kosmetycznym. Zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej . Interpretuje przepisy dotyczące działalności gospodarczej, przepisy BHP oraz przeciwpożarowe. Zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Usług Społecznych. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że  zawód technik usług fryzjerskich jest zawodem niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

Technik usług fryzjerskich jako absolwent Technikum  Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A  , po specjalizacji MODELING potrafi przeprowadzić autoprezentację, posiada wrażliwość na estetykę ruchu, wie jak pracować nad własną sylwetką, zna techniki prezentacji odzieży. Umie poruszać się na sesjach zdjęciowych oraz potrafi przeprowadzić sesje zdjęciowe. Potrafi także posługiwać się programami komputerowymi korygującymi zapisy cyfrowe fotografii.

Technik usług fryzjerskich po specjalizacji  PODSTAWY KOSMETYKI posiada wyczucie smaku i elegancji, potrafi tuszować defekty twarzy, a także uwypuklić zalety twarzy i sylwetki. Jest  mistrzem wizażu
i stylizacji.

Technik usług  fryzjerskich po specjalizacji WIZAŻ potrafi wykonywać różnego rodzaju makijaże
( dzienny, okolicznościowy, ślubny itp.). Potrafi zaproponować i przeprowadzić klientowi stylizację własnej sylwetki..

Technik usług fryzjerskich po egzaminach w zakresie kwalifikacji: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp może być menedżerem salonu fryzjersko - kosmetycznego.

Nasi partnerzy

 

Początek strony