Szkoły SPWODZ

O NAS SŁÓW KILKA...

Jesteśmy szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej i kształcimy osoby dorosłe. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata i kończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Na zielonogórskim rynku edukacyjnym jesteśmy już od 2004 r.
Nasi słuchacze nabywają umiejętności zawodowych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, które znajdują się na terenie naszej szkoły.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze działa od 1999 roku, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Obecnie liczy 30 członków.  Celem Stowarzyszenia jest dbałość o dobre imię każdej szkoły, ochrona praw ucznia 

i nauczyciela, kształtowanie opinii i oceny środowisk dotyczących szkoły, upowszechnianie wiedzy o  kształceniu w szkole, popularyzacja zasad współpracy z różnymi szkołami, współudział 

w inicjowaniu i koordynacji imprez szkolnych, prowadzenie działalności na rzecz szkoły 

i prowadzenie szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych.

Szkoły w Zielonej Górze prowadzone przez SPWODZ

Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego prowadzi  niepubliczne szkoły:

  • Technikum Fryzjerskie, na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich ,
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe ( KKZ ), na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej w zawodach: technik usług fryzjerskich ; fryzjer ,
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dwa lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, trzy lata na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • Policealna Szkoła Kosmetyczna na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych.

W roku 2012 Stowarzyszenie obsługiwało projekt „Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”. Stowarzyszenie finansuje też materiały promujące szkoły, druk folderów, banerów reklamowych oraz reklamę w mediach.

Ponadto Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego uczestniczyło w organizacji różnych imprez szkolnych, takich jak:

  • Pokaz zawodoznawczy,
  • Turniej Mistrzostwa Zawodowego,
  • Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik ,
  • Organizacja szkoleń z zakresu fryzjerstwa i gastronomii dla uczniów, słuchaczy i pracujących fryzjerów oraz kucharzy z terenu miasta Zielona Góra i okolic,
  • Współorganizacja wyjścia młodzieży do Domu Pomocy Społecznej i Pogotowia Opiekuńczego na terenie miasta Zielona Góra,
  • Współfinansowanie nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów szkół Miasta Zielona Góra wyróżniających się w nauce, pracy społecznej i sporcie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego uczestniczy 

w życiu szkół Miasta Zielona Góra na wielu płaszczyznach.

Uzyskaliśmy prestiżowe wyróżnienie Lubuski Laur Oświaty

 

 

Nasi partnerzy

 

Początek strony