Szkoły SPWODZ

O NAS SŁÓW KILKA...

Szkoły niepubliczne na prawach szkół publicznych kształcą młodzież i osoby dorosłe. Nauka w Technikum Fryzjersko-Kosmetycznym trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie trwania nauki uczeń zdaje trzy egzaminy zawodowe.

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

Na zielonogórskim rynku edukacyjnym jesteśmy już od 2004 r.

Nasi słuchacze nabywają umiejętności zawodowych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, które znajdują się na terenie naszej szkoły.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze działa od 1999 roku, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Obecnie liczy 21 członków.  Celem Stowarzyszenia jest dbałość o dobre imię każdej szkoły, ochrona praw ucznia i nauczyciela, kształtowanie opinii i oceny środowisk dotyczących szkoły, upowszechnianie wiedzy o kształceniu w szkole, popularyzacja zasad współpracy z różnymi szkołami, współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez szkolnych, prowadzenie działalności na rzecz szkoły i prowadzenie szkół niepublicznych ponadpodstawowych.

Szkoły w Zielonej Górze prowadzone przez SPWODZ

Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego prowadzi niepubliczne szkoły:

Technikum Fryzjersko-Kosmetyczne, na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich,

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej w zawodach: technik usług fryzjerskich,  fryzjer, technik usług kosmetycznych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, trzy lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia, cztery lata na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej,

Policealna Szkoła Kosmetyczna na podbudowie szkoły ponadpodstawowej kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych.

W roku 2012 Stowarzyszenie obsługiwało projekt „Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”. Stowarzyszenie finansuje też materiały promujące szkoły, druk folderów, banerów reklamowych oraz reklamę w mediach.

Ponadto Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego uczestniczyło w organizacji różnych imprez szkolnych, takich jak:

 • Pokaz zawodoznawczy,
 • Turniej Mistrzostwa Zawodowego,
 • Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik,
 • Organizacja szkoleń z zakresu fryzjerstwa i gastronomii dla uczniów, słuchaczy i pracujących fryzjerów oraz kucharzy z terenu miasta Zielona Góra i okolic,
 • Współorganizacja wyjścia młodzieży do Domu Pomocy Społecznej i Pogotowia Opiekuńczego na terenie miasta Zielona Góra,
 • Współfinansowanie nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów szkół Miasta Zielona Góra wyróżniających się w nauce, pracy społecznej i sporcie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego uczestniczy w życiu szkół Miasta Zielona Góra na wielu płaszczyznach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze działa od 1999 roku, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Obecnie liczy 21 członków.  Celem Stowarzyszenia jest dbałość o dobre imię każdej szkoły, ochrona praw ucznia i nauczyciela, kształtowanie opinii i oceny środowisk dotyczących szkoły, upowszechnianie wiedzy o kształceniu w szkole, popularyzacja zasad współpracy z różnymi szkołami, współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez szkolnych, prowadzenie działalności na rzecz szkoły i prowadzenie szkół niepublicznych ponadpodstawowych.

Szkoły w Zielonej Górze prowadzone przez SPWODZ

Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego prowadzi niepubliczne szkoły:

 • Technikum Fryzjersko-Kosmetyczne, na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich,
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej w zawodach: technik usług fryzjerskich,  fryzjer, technik usług kosmetycznych.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, trzy lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia, cztery lata na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna na podbudowie szkoły ponadpodstawowej kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych.

W roku 2012 Stowarzyszenie obsługiwało projekt „Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”. Stowarzyszenie finansuje też materiały promujące szkoły, druk folderów, banerów reklamowych oraz reklamę w mediach.

Ponadto Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego uczestniczyło w organizacji różnych imprez szkolnych, takich jak:

 • Pokaz zawodoznawczy,
 • Turniej Mistrzostwa Zawodowego,
 • Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik,
 • Organizacja szkoleń z zakresu fryzjerstwa i gastronomii dla uczniów, słuchaczy i pracujących fryzjerów oraz kucharzy z terenu miasta Zielona Góra i okolic,
 • Współorganizacja wyjścia młodzieży do Domu Pomocy Społecznej i Pogotowia Opiekuńczego na terenie miasta Zielona Góra,
 • Współfinansowanie nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów szkół Miasta Zielona Góra wyróżniających się w nauce, pracy społecznej i sporcie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego uczestniczy w życiu szkół Miasta Zielona Góra na wielu płaszczyznach.

Nasi partnerzy

 

Początek strony