REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SPWODZ

w Zielonej Górze

Informacje o szkole

 • Czas trwania nauki – 3 lata
 • Tryb nauczania zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
 • Możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego
 • Termin rozpoczęcia nauki – wrzesień 2013
 • Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od klasy drugiej
 • Nauka bezpłatna

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • C.V.
 • Oryginał świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Gimnazjum 
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia

Przy zapisie do szkoły uczeń podpisuje umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Uiszcza opłatę za ubezpieczenie NNW

Zapraszamy

Nasi partnerzy

 

Początek strony