Lista osób przyjętych do technikum  na Rok Szkolny 2017/2018

L.P

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Balak Weronika Klaudia

2.

Dubacka Natalia

3.

Dymke Aleksandra Zofia

4.

Hyla Natalia

5.

Kasprzyszak Oliwia Dominika

6.

Lembowicz Kinga Sylwia

7.

Lusznia Klaudia Patrycja

8.

Michalska Klaudia Karolina

9.

Mikielska Patrycja

10.

Nowacka Angelika

11.

Radka Nikola Wiktoria

12.

Słowik Agnieszka

13.

Staniek Cindy Regina

14.

Szeliega Klaudia Karolina

15.

Szymczak Paulina Oliwia

16.

Urbaniak Oliwia

17.

Wachowiak Julita

18.

Wiatrowicz Klaudia

19.

Winnicka Laura Lidia

20.

Witkowska Wiktoria Emilia

Dla absolwentów gimnazjum i dla dorosłych

Zawód: Technik usług fryzjerskich

Specjalizacje:

 • MODELING
 • PODSTAWY KOSMETYKI
 • WIZAŻ

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze to pierwsze w Polsce czteroletnie technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, które przygotowuje bardzo rzetelnie do wykonywania zawodu fryzjera, a także do pracy w charakterze menadżera  salonu fryzjerskiego lub modelki i modela. Uczeń przez cztery lata, w dwa dni
w tygodniu, uczy się wykonywać usługi fryzjerskie w salonie fryzjerskim, czyli zakładzie obsługującym klientów . W trzecim roku nauki zdaje egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zakresie umiejętności wykonywania fryzur damskich i męskich. W czwartym roku nauki zdaje egzamin z umiejętności projektowania fryzur i peruk. W  ciągu czterech lat ma prawo do odbycia dwumiesięcznej praktyki
w wybranym przez siebie zakładzie fryzjerskim lub w tym ,który realizuje zajęcia praktyczne. Równolegle z pracą w salonie fryzjerskim realizuje program w zakresie teorii ogólnokształcącej, niezbędnej w celu zdania  matury. W trakcie trwania nauki uczeń  nabywa umiejętności w zakresie: wizażu i stylizacji, kompozycji plastycznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej,
dietetyki. Zajęcia wychowania fizycznego (fitness) odbywają się w Fabryce Formy. Natomiast umiejętność walki ze stresem i sztuka chodzenia realizowane są pod nadzorem specjalistów.

W ramach specjalizacji z zakresu modelingu zajęcia z:

  • Autoprezentacji
  • Estetyki ruchu
  • Pracy nad sylwetką

 • Technik prezentacji odzieży
 • Zasad elegancji
 • Tuszowania defektów, uwypuklania zalet twarzy i sylwetki
 • Wizażu i stylizacji
 • Sesji zdjęciowej

Zajęcia ze specjalistami z zakresu fotografii, modelingu, dietetyki, trenerami personalnymi.

Już od września zapraszamy do nowego Technikum Fryzjerskiego SPWODZ, połączonego ze specjalizacją modelingu.

Oprócz zajęć z zakresu fryzjerstwa nasi profesjonaliści przygotują Cię do pracy na wybiegach i sesjach zdjęciowych. Zmotywują do pracy nad autoprezentacją, która pozwoli pokazać Twoje atuty w sposób zmysłowy, a jednocześnie elegancki. Praca w studio fotograficznym nauczy Cię profesjonalizmu w pracy z obiektywem i wzmocni pewność siebie!

Zapewniamy uczestnictwo w pokazach mody i sesjach zdjęciowych.

SZKOŁA BEZPŁATNA!!!

Dopasowanie Młodzieżowego Technikum Fryzjerskiego prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze do wymogów rynku pracy
Czy rynek pracy branży fryzjerskiej jest zadowolony z absolwentów Technikum Fryzjerskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich?
Kogo oczekują firmy fryzjerskie? Z wypowiedzi dowiadujemy się, że idealny kandydat do pracy:

 • posiada doświadczenie zawodowe,
 • posiada formalne kwalifikacje,
 • potrafi komunikować się w obcym języku,
 • jest zaangażowany, samodzielny i potrafi pracować w zespole.

Kogo daje Technikum Fryzjerskie - Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A na rynek pracy?

 • technika usług fryzjerskich z doświadczeniem , ponieważ przez cztery lata wykonuje usługi w salonie fryzjerskim. Główki treningowe stosuje tylko w celu samokształcenia pod okiem wybitnych specjalistów fryzjerów-stylistów,
 • z formalnymi kwalifikacjami, czyli świadectwem ukończenia technikum i dyplomem z tytułem zawodowym: Technik usług fryzjerskich oraz suplementem w języku angielskim stwierdzającym wiedzę i umiejętności technika usług fryzjerskich z kwalifikacjami: A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich; A.23. Projektowanie fryzur.

Absolwent Technikum Fryzjerskiego otrzymuje ponadto certyfikaty: wizażysty, stylisty, menedżera,

 • Technik usług fryzjerskich potrafi komunikować się w języku angielskim i niemieckim.
 • dzięki kameralnej atmosferze panującej w szkole i salonie fryzjerskim prowadzonym przez Technikum Fryzjerskie uczeń angażuje się we wszelkie działania dodatkowe na rzecz szkoły i środowiska. Rozumie potrzeby społeczności Zielonej Góry i województwa lubuskiego,
 • indywidualizacja nauczania zmusza do samodzielności ucznia. Zdobyte umiejętności uskrzydlają jego działania i mobilizują do dalszego kształcenia.
 • potrafi pracować w zespole, ponieważ w ramach współpracy z różnymi firmami wykonuje usługi promujące Technikum Fryzjerskie . Akcje tego typu są organizowane w grupach branżowych konsolidujących działania w zakresie : modelingu, wizażu, kosmetyki . Charakter tych spotkań zmusza do koncentracji, estetyki, bezpieczeństwa i efektywności, a w tym zrozumienie współpracującego partnera.


Czy Technikum Fryzjerskie dobrze przygotowuje do dalszej nauki? 

Tak!

Technikum Fryzjerskie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze świetnie przygotowuje do matury i do egzaminu zawodowego
w zawodzie technik usług fryzjerskich. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 15 osób. Pozwała to na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia i zwiększa zdawalność egzaminów.

W Technikum Fryzjerskim zajęcia praktyczne prowadzone są w dwóch dniach tygodnia, co pozwala na uzyskanie większej efektywności kształcenia i wyrobienie dobrych nawyków do pracy. Uczeń nie ma żadnego problemu ze zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik usług fryzjerskich. Dlaczego Technikum Fryzjerskie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A ma efekty swoich działań dydaktycznych?

 • ponieważ pomaga pierwszoklasistom w zaadoptowaniu się do nowych warunków szkolnych. Organizuje dodatkowe lekcje wyrównawcze.
 • współpracuje z zakładami branży fryzjerskiej i kosmetycznej w zakresie promocji i organizacji dydaktyki zawodowej oraz praktycznej nauki zawodu
 • wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów i organizuje dodatkowe zajęcia z kosmetyki, wizażu, modelingu i innych,
 • świetnie przygotowuje do pracy i dalszego kształcenia kierowanego lub samokształcenia,
 • świetnie przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • nauczyciele w Technikum Fryzjerskim są wybitnymi pedagogami posiadającymi wysokie kompetencje oraz wysoki autorytet wśród młodzieży,
 • nauczyciele chętnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych oraz sami szkolą osoby dorosłe. Biorą czyny udział w modernizowaniu szkolnictwa zawodowego branży fryzjerskiej
  i kosmetycznej,
 • nauczyciele prowadzą zajęcia metodami aktywnymi mobilizującymi do efektywności i samodzielności w myśleniu twórczym.

Nasi partnerzy

 

Początek strony