Po ukończeniu Policealnej Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze  lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
w zawodzie technik usług kosmetycznych , otrzymasz Certyfikat  potwierdzający Kwalifikację FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Dyplom technika usług kosmetycznych otrzymasz wtedy, gdy masz skończoną szkołę średnią.

Dyplom to oficjalny dokument potwierdzający ukończenie szkoły w zawodzie technik usług kosmetycznych. Zawiera zazwyczaj Twoje imię i nazwisko, nazwę zawodu, datę ukończenia oraz podpis Dyrektora Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu jako organu wydającego ten dyplom. Jest tam także znak Kwalifikacji pełnej na poziomie piątym Polskiej Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji.

Do dyplomu załączony jest suplement w języku polskim i angielskim, opisujący profil umiejętności i kompetencji.

 Możesz otrzymać również dokument zawierający szczegółowy program nauczania, czyli listę przedmiotów, które zostały omówione podczas szkolenia. Program nauczania może obejmować teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z usługami kosmetycznymi, w tym pielęgnacją skóry, makijażem, manicure, pedicure, depilacją, masażem itp.

Certyfikat potwierdzający Kwalifikację FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych zawiera takie same dane jak dyplom.

Dyplom i certyfikat jest uznawany i ważny nie tylko w  Polsce , ale także poza granicami naszego kraju.

Nasi partnerzy

 

Początek strony