Rozpoczęcie roku szkolnego w Technikum SPWODZ : 01.09.2022r. godz. 11.00"
Rozpoczęcie roku szkolnego w LO dla Dorosłych, Policealnej Szkole w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodach fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych: 10.09.2022r. godz. 8.00.

Serdecznie zapraszamy.

Nasi partnerzy

 

Początek strony