Dla absolwentów gimnazjum i dla dorosłych

Zawód: Technik usług fryzjerskich

Specjalizacje:

 • MODELING
 • PODSTAWY KOSMETYKI
 • WIZAŻ

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze to pierwsze w Polsce czteroletnie technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, które przygotowuje bardzo rzetelnie do wykonywania zawodu fryzjera, a także do pracy w charakterze menadżera  salonu fryzjerskiego lub modelki i modela. Uczeń przez cztery lata, w dwa dni
w tygodniu, uczy się wykonywać usługi fryzjerskie w salonie fryzjerskim, czyli zakładzie obsługującym klientów . W trzecim roku nauki zdaje egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zakresie umiejętności wykonywania fryzur damskich i męskich. W czwartym roku nauki zdaje egzamin z umiejętności projektowania fryzur i peruk. W  ciągu czterech lat ma prawo do odbycia dwumiesięcznej praktyki
w wybranym przez siebie zakładzie fryzjerskim lub w tym ,który realizuje zajęcia praktyczne. Równolegle z pracą w salonie fryzjerskim realizuje program w zakresie teorii ogólnokształcącej, niezbędnej w celu zdania  matury. W trakcie trwania nauki uczeń  nabywa umiejętności w zakresie: wizażu i stylizacji, kompozycji plastycznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej,
dietetyki. Zajęcia wychowania fizycznego (fitness) odbywają się w Fabryce Formy. Natomiast umiejętność walki ze stresem i sztuka chodzenia realizowane są pod nadzorem specjalistów.

W ramach specjalizacji z zakresu modelingu zajęcia z:

  • Autoprezentacji
  • Estetyki ruchu
  • Pracy nad sylwetką

 • Technik prezentacji odzieży
 • Zasad elegancji
 • Tuszowania defektów, uwypuklania zalet twarzy i sylwetki
 • Wizażu i stylizacji
 • Sesji zdjęciowej

Zajęcia ze specjalistami z zakresu fotografii, modelingu, dietetyki, trenerami personalnymi.

Już od września zapraszamy do nowego Technikum Fryzjerskiego SPWODZ, połączonego ze specjalizacją modelingu.

Oprócz zajęć z zakresu fryzjerstwa nasi profesjonaliści przygotują Cię do pracy na wybiegach i sesjach zdjęciowych. Zmotywują do pracy nad autoprezentacją, która pozwoli pokazać Twoje atuty w sposób zmysłowy, a jednocześnie elegancki. Praca w studio fotograficznym nauczy Cię profesjonalizmu w pracy z obiektywem i wzmocni pewność siebie!

Zapewniamy uczestnictwo w pokazach mody i sesjach zdjęciowych.

SZKOŁA BEZPŁATNA!!!

Dopasowanie Młodzieżowego Technikum Fryzjerskiego prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze do wymogów rynku pracy
Czy rynek pracy branży fryzjerskiej jest zadowolony z absolwentów Technikum Fryzjerskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich?
Kogo oczekują firmy fryzjerskie? Z wypowiedzi dowiadujemy się, że idealny kandydat do pracy:

 • posiada doświadczenie zawodowe,
 • posiada formalne kwalifikacje,
 • potrafi komunikować się w obcym języku,
 • jest zaangażowany, samodzielny i potrafi pracować w zespole.

Kogo daje Technikum Fryzjerskie - Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A na rynek pracy?

 • technika usług fryzjerskich z doświadczeniem , ponieważ przez cztery lata wykonuje usługi w salonie fryzjerskim. Główki treningowe stosuje tylko w celu samokształcenia pod okiem wybitnych specjalistów fryzjerów-stylistów,
 • z formalnymi kwalifikacjami, czyli świadectwem ukończenia technikum i dyplomem z tytułem zawodowym: Technik usług fryzjerskich oraz suplementem w języku angielskim stwierdzającym wiedzę i umiejętności technika usług fryzjerskich z kwalifikacjami: A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich; A.23. Projektowanie fryzur.

Absolwent Technikum Fryzjerskiego otrzymuje ponadto certyfikaty: wizażysty, stylisty, menedżera,

 • Technik usług fryzjerskich potrafi komunikować się w języku angielskim i niemieckim.
 • dzięki kameralnej atmosferze panującej w szkole i salonie fryzjerskim prowadzonym przez Technikum Fryzjerskie uczeń angażuje się we wszelkie działania dodatkowe na rzecz szkoły i środowiska. Rozumie potrzeby społeczności Zielonej Góry i województwa lubuskiego,
 • indywidualizacja nauczania zmusza do samodzielności ucznia. Zdobyte umiejętności uskrzydlają jego działania i mobilizują do dalszego kształcenia.
 • potrafi pracować w zespole, ponieważ w ramach współpracy z różnymi firmami wykonuje usługi promujące Technikum Fryzjerskie . Akcje tego typu są organizowane w grupach branżowych konsolidujących działania w zakresie : modelingu, wizażu, kosmetyki . Charakter tych spotkań zmusza do koncentracji, estetyki, bezpieczeństwa i efektywności, a w tym zrozumienie współpracującego partnera.


Czy Technikum Fryzjerskie dobrze przygotowuje do dalszej nauki? 

Tak!

Technikum Fryzjerskie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze świetnie przygotowuje do matury i do egzaminu zawodowego
w zawodzie technik usług fryzjerskich. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 15 osób. Pozwała to na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia i zwiększa zdawalność egzaminów.

W Technikum Fryzjerskim zajęcia praktyczne prowadzone są w dwóch dniach tygodnia, co pozwala na uzyskanie większej efektywności kształcenia i wyrobienie dobrych nawyków do pracy. Uczeń nie ma żadnego problemu ze zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik usług fryzjerskich. Dlaczego Technikum Fryzjerskie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A ma efekty swoich działań dydaktycznych?

 • ponieważ pomaga pierwszoklasistom w zaadoptowaniu się do nowych warunków szkolnych. Organizuje dodatkowe lekcje wyrównawcze.
 • współpracuje z zakładami branży fryzjerskiej i kosmetycznej w zakresie promocji i organizacji dydaktyki zawodowej oraz praktycznej nauki zawodu
 • wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów i organizuje dodatkowe zajęcia z kosmetyki, wizażu, modelingu i innych,
 • świetnie przygotowuje do pracy i dalszego kształcenia kierowanego lub samokształcenia,
 • świetnie przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • nauczyciele w Technikum Fryzjerskim są wybitnymi pedagogami posiadającymi wysokie kompetencje oraz wysoki autorytet wśród młodzieży,
 • nauczyciele chętnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych oraz sami szkolą osoby dorosłe. Biorą czyny udział w modernizowaniu szkolnictwa zawodowego branży fryzjerskiej
  i kosmetycznej,
 • nauczyciele prowadzą zajęcia metodami aktywnymi mobilizującymi do efektywności i samodzielności w myśleniu twórczym.

Nasi partnerzy

 

Początek strony