REKRUTACJA

Policealna Szkoła SPWODZ

w Zielonej Górze

Technik usług kosmetycznych 514207

Wymagane dokumenty

 • Szkoła dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum)
 • Forma kształcenia – system zaoczny co 2 tygodnie (sobota i niedziela)
 • Nauka trwa 2 lata
 • Nauczanie według nowej podstawy programowej
 • Pod koniec drugiego semestru egzamin państwowy przeprowadzany przez OKE w kwalifikacji – wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)
 • Pod koniec czwartego semestru egzamin państwowy przeprowadzany przez OKE w kwalifikacji – wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)
 • Na drugim semestrze praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)
 • Na czwartym semestrze praktyka zawodowa (2 tygodnie – 80 godzin)
 • Termin rozpoczęcia nauki – wrzesień 2013
 • Nauka jest bezpłatna

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • C.V.
 • Oryginał świadectwa ukończenia Liceum lub Technikum
 • 2 zdjęcia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • druk podania - Technik usług kosmetycznych

Zapraszamy

Nasi partnerzy

 

Początek strony